Vedtekter for samvirkeforetaket Banktrollet Barnehage SA