Forsikring av barn

Banktrollet barnehage har tegnet heltids forsikring av alle barna som går i barnehagen vår. Dette innebærer at barna er forsikret også når barnehagedagen er over. Du kan lese mer om denne forsikringen på vedlagte link.