VI HAR BLITT MILJØFYRTÅRN!

Tirsdag 5. desember ble Banktrollet Barnehage sertifisert som "Miljøfyrtårn"

Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Et Miljøfyrtårn oppfyller fastsatte miljøkriterier og gjennomfører tiltak for å sikre miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for mange ulike bransjer og sertifitatet tildeles etter en uavhengig vurdering.

Miljøfyrtårn gir gjennomgående miljøstyring og god oversikt over miljøarbeidet i virksomheten. Et digitalt verktøy gir alle sertifiserte virksomheter et årlig klimaregnskap og en oversiktlig statistikk over miljøprestasjonene.

Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi ønsker gjennom miljøarbeidet at miljøtanken skal bli en naturlig del av barns hverdag både i tanke og i gjerning.