Vedtekter for samvirkeforetaket Banktrollet Barnehage