Vi jobber med SPRÅKLØYPER!

Banktrollet jobber med "Språkløyper" i år. Hva er Språkløyper? Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet.

Språkløyper for barnehager er en del av en kompetansehevingspakke som strekker seg fra barnehage, og helt opp til videregående skole.

Opplegget er delt opp i bolker, og hos oss jobber vi for tiden med "språkhverdag". Gjennom dette arbeidet går vi gjennom de forskjellige temaene på personalmøtene, og observerer og reflekterer og prøver ut i perioden frem til neste møte. Vi opplever arbeidet som svært nyttig og spennende å arbeide med!

Les mer om språkløyper her:

 https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614